Διεύθυνση: Κομνηνών 3

Τηλέφωνο: 2310 340 140

Email: kohatzifotiou@gmail.com