Διεύθυνση: Χηλής 3

Τηλέφωνο: 2310 452 002

Email: hlhatzifotiou@gmail.com